REGULAMIN BIBLIOTEKI

INSTYTUTU TEOLOGICZNO-PASTORALNEGO I

WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO

W RZESZOWIE

 

 1. Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać wszystkie osoby pełnoletnie, którym regulamin tego nie zabrania;
 2. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne;
 3. W celu skorzystania ze zbiorów Biblioteki, należy zapisać się do systemu biblioteczno-informacyjnego Biblioteki ITPiWSD w Rzeszowie, następnie zgłosić się do Wypożyczalni i po podaniu numeru wstępnej rejestracji przedłożyć dokument potwierdzający tożsamość u osoby odpowiedzialnej za udostępnianie książek, podpisać wydrukowaną KARTĘ INFORMACYJNĄ CZYTELNIKA oraz odebrać KARTĘ CZYTELNIKA;
 4. Czytelnik jest zobowiązany do informowania Biblioteki o wszelkich zmianach dotyczących danych osobowych Czytelnika (zmiana nazwiska, miejsca zamieszkania, szkoły, miejsca pracy, numeru kontaktowego, adresu e-mail);
 5. Biblioteka udostępnia książki, czasopisma, zbiory specjalne (prace naukowe, wydawnictwa kartograficzne, materiały audiowizualne, dokumenty elektroniczne, wydawnictwa XIX-wieczne, stare druki), zwane dalej materiałami bibliotecznymi, na określonych zasadach;
 6. W Bibliotece można skorzystać ze stanowisk komputerowych i ksera. Zasady korzystania określają przepisy szczegółowe;
 7. W Bibliotece obowiązuje zakaz: prowadzenia głośnych rozmów, spożywania posiłków, używania telefonów komórkowych, handlu itp. W przypadku niezastosowania się do tych zakazów, Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi.

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 1. Wypożyczający zobowiązany jest do posiadania przy sobie KARTY CZYTELNIKA;
 2. Jednorazowo można wypożyczyć od 5 do 10 egzemplarzy materiałów bibliotecznych, które podlegają udostępnianiu na zewnątrz, [ilość uzależniona jest o kategorii Czytelnika];
 3. Czas wypożyczenia wynosi 1 miesiąc (dotyczy książek);
 4. Zbiory audiowizualne, dokumenty elektroniczne udostępnia się na 30 dni;
 5. Inne zbiory specjalne udostępniane są WYŁĄCZNIE na miejscu. Wydawnictwa XIX-wieczne oraz stare druki udostępnia się jedynie za specjalną zgodą Dyrekcji lub osoby odpowiedzialnej za te zbiory;
 6. Czytelnik jest zobowiązany do terminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych;
 7. Na prośbę Czytelnika termin zwrotu może zostać ewentualnie przedłużony jednorazowo o 30 dni licząc od daty obowiązującego zwrotu;
 8. Książki wypożycza się na podstawie zamówienia złożonego przez elektroniczne konto biblioteczne;
 9. Książki podlegające wypożyczaniu można także rezerwować za pomocą własnego konta założonego w systemie informacyjno-bibliotecznym. Zarezerwowane książki należy odebrać w ciągu 3 dni od daty rezerwacji;
 10. Poza Bibliotekę nie wypożycza się:
  1. zbiorów specjalnych (stare druki, wydawnictwa XIX-wieczne, wydawnictwa kartograficzne, prace naukowe, albumy, atlasy)
  2. dzieł znajdujących się w Czytelni i Zakładach Naukowych;
  3. czasopism;
  4. pozycji wydanych przed rokiem 1950;
  5. druków i broszur wyjątkowo cennych;
  6. dzieł w złym stanie technicznym;
  7. słowników i encyklopedii;
  8. wydawnictw o dużych formatach;
  9. innych wydawnictw zastrzeżonych przez Bibliotekę.

 

 REGULAMIN CZYTELNI I ZAKŁADÓW NAUKOWYCH

 1. Czytelnia i Zakłady Naukowe czynne są w godzinach otwarcia Biblioteki;
 2. Do korzystania z Czytelni i Zakładów Naukowych uprawnia KARTA CZYTELNIKA;
 3. Bezwzględnie obowiązuje szatnia. Większe teczki, torby, plecaki itp. należy zostawiać w szatni;
 4. Osoby korzystające z Czytelni i Zakładów Naukowych są zobowiązane do zachowania ciszy;
 5. Należy wpisać się do KSIĘGI ODWIEDZIN znajdującej się przy wejściu do Czytelni. Wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie czytelnika do przestrzegania regulaminu Czytelni;
 6. W celu skorzystania z książek oraz czasopism znajdujących się w Czytelni i Zakładach Naukowych, należy CZYTELNIE wypełnić rewers i złożyć go wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość u osoby dyżurującej w Czytelni;
 7. Jednocześnie można zamówić do pięciu roczników czasopism i pięciu egzemplarzy książek. Następne roczniki i woluminy można wypożyczyć przy kolejnym zamówieniu;
 8. Czytelnik jest zobowiązany do zgłaszania dyżurującemu bibliotekarzowi zauważonych uszkodzeń czy braku stron, aby nie ponosić za nie odpowiedzialności;
 9. Po skończonej pracy należy przekazać wszystkie wypożyczone materiały biblioteczne dyżurnemu bibliotekarzowi;
 10. Przy samodzielnym zdejmowaniu książek z półek, należy ten fakt zgłaszać osobie dyżurnej. W takim przypadku również obowiązuje wypełnienie rewersu i złożenie go wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość u dyżurnego bibliotekarza;
 11. Materiały biblioteczne przeznaczone do kserowania należy składać u osoby dyżurującej w Czytelni. Istnieje możliwość wykonania fotokopii materiałów bibliotecznych wydanych po roku 1950 własnym sprzętem. Fakt ten należy jednak uprzednio zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi;
 12. Kopii nie wykonuje się z druków będących w złym stanie technicznym lub mogącym ulec zniszczeniu w trakcie kserowania, jak również nie kseruje się całych książek (ze względu na ochronę praw autorskich);
 13. Komputery znajdujące się w Czytelni są przeznaczone w głównej mierze do pracy naukowej.

 

OPŁATY I SANKCJE

 

 1. Wydanie Karty Czytelnika                                      10,00 zł
 2. Wydanie nowej Karty w przypadku zagubienia          10,00 zł

 

 1. Opłata za przetrzymanie każdego wypożyczonego materiału bibliotecznego:
  1. za pierwszy tydzień                                     1,00 zł
  2. za każdy kolejny dzień                                 0,20 zł

 

 1. W przypadku zagubienia wypożyczonej pozycji, zniszczenia jej lub niemożności zwrotu z innej przyczyny, Czytelnik zobowiązany jest do:
  1. odkupienia tego samego tytułu w ciągu dwóch tygodni lub uiszczenia opłaty w wysokości pięciokrotnej wartości zagubionego lub zniszczonego materiału bibliotecznego, jeżeli nie ma możliwości nabycia identycznego wydania lub nowszego;
  2. uiszczenia wartości antykwarycznej za przedmiotowe dzieło szczególnie cenne.
 1. Czytelnik, który nie stosuje się do regulaminu Biblioteki może zostać skreślony z listy osób korzystających ze zbiorów.

 

 

 

 

 

 

Rzeszów, 01.09.2019                                                                            Dyrekcja Biblioteki

Godziny otwarcia

Poniedziałek 1000 - 1800
Wtorek 800 - 1800
Środa 800 - 1800
Czwartek 800 - 1800
Piątek 800 - 1800
Sobota 800 - 1430

Wyższe Seminarium Duchowne

Diecezja Rzeszów

Instytut Teologiczno-Pastoralny

Joomla template by Joomlashine.com

Informujemy, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki kliknij. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information